Wydział Gospodarczy Świdnickej Kurii Biskupiej informuje, że Księża Proboszczowie, którzy na terenie swoich parafii są zarządcami cmentarza  nie są zobowiązani do ich rejestracji w Urzędzie Marszałkowskim, w celu uzyskania tzw. BDO kodu.