Świdnica, 20 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
wobec zapowiadanej kolejnej fali zakażeń
spowodowanych wirusem SARS-CoV-2

W związku z możliwością kolejnych zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 i wzmożonym nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w kościołach apelujemy o zachowanie wszelkich obostrzeń sanitarnych (uregulowania prawne Rozp. Min. Zdrowia  z dnia 7 sierpnia 2020 r. Dz.U. z 2020 poz.1356).

Wobec powyższego przypominamy:  

- wejście do kościoła - ze względu na konieczność dezynfekcji tylko jedne drzwi otwarte

- obowiązkowa dezynfekcja rąk osób wchodzących (w obecności przedstawiciela służb kościelnych)

- wejście do świątyni wyłącznie z osłoną ust i nosa (można ewentualnie postarać się i zakupić maseczki jednorazowe, ustawić puszkę za dobrowolną ofiarę); może być to również szalik, chusta, przyłbica, półprzyłbica, jeśli ktoś ma problemy zdrowotne.

- zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe

- obowiązuje dezynfekcja sprzętów, powierzchni

 - rozdzielający Komunię Świętą powinni wcześniej w sposób zauważalny dla wiernych zdezynfekować dłonie

-  księży oraz pracowników służby kościelnej  obowiązuje stosowanie odpowiedniej zasłony poza czynnościami liturgicznymi

- o obowiązujących zasadach sanitarnych należy powiadomić wiernych stosowną informacją zamieszczoną przed wejściem do kościoła oraz w ramach ogłoszeń  parafialnych

+ Marek Mendyk

Biskup Świdnicki