Apel przewodniczůcego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zaleceä sanitarnych z 7 sierpnia 20201 1