Dokumenty Diecezji Świdnickiej

Komunikat Biskupa Świdnickiegow związku z apelem papieża Franciszka o majową modlitwą różańcową
Dokument   |    

Komunikat Biskupa Świdnickiego dotyczący postu, 1 maja 2020 r.
Dokument   |    

Wskazania Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w dniach epidemii na Wielki Tydzień 2020, 3 kwietnia 2020 r.
Dokument   |    

Dekret Biskupa Świdnickiego odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich, 26 marca 2020 r.
Dokument   |    

Słowo Biskupa Świdnickiego w czasie zagrożenia COVID-19
Dokument   |    

Dyspensa Biskupa Świdnickiego dotycząca obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, 12 marca 2020 r.
Dokument   |    

Komunikat Biskupa Świdnickiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, na niedzielę 15 marca 2020 r.
Dokument   |    


Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ws. Mszy Świętej na czas pandemii, 3 kwietnia 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ws. wezwania do modlitwy wiernych w Wielki Piątek, 3 kwietnia 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią, uaktualnienie z 25 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii, 20 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią, 19 marca 2020 r.
Dokument   |   
Opis 


Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o porozumienie ponad podziałami w czasie walki z koronawirusem, 3 kwietnia 2020 r.
Dokument  |  Opis

Podziękowanie bp. Romualda Kamińskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia za inicjatywy wspierające lekarzy w walce z koronawirusem, 1 kwietnia 2020 r. 
Dokument  |  Opis

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii
Dokument  |  Opis

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa, 31 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski „Czas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości”, 26 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń, 24 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka, 24 marca 2020 r.
Dokument   |   Opis
Comunicazione del Presidente della Conferenza Episcopale Polacca in seguito ad un’ulteriore riduzione del numero di partecipanti alle assemblee – 24 marzo 2020
Documento

Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, 21 marca 2020 r.
Dokument   |  Opis 

Orędzie telewizyjne Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 14 marca 2020 r.
Dokument   |  Opis 
Messaggio televisivo del Presidente della Conferenza Episcopale Polacca 14.03.2020 Documento

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, 13 marca 2020 r. Dokument   |  Opis
Comunicazione del Presidente della Conferenza Episcopale Polacca 13.03.2020
Documento

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
Dokument   |  Opis
Disposizione n. 1/2020 del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Polacca del 12 marzo 2020
Documento

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem, 10.03.2020 r.
Dokument   |  Opis

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, 28 lutego 2020 r. Dokument   |  Opis 


Zobacz też:

Informacja Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, dotycząca koronawirusa, odczytywana w polskich kościołach
Dokument   |  Opis