Na terenie diecezji świdnickiej istnieje szereg domów rekolekcyjnych, służących odpoczynkowi fizycznemu i rozwojowi duchowemu, przyjmujących grupy dziecięce, młodzieżowe i osoby dorosłe. Domy te, szczególnie w okresie wakacyjnym, goszczą również grupy dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, w ramach działalności charytatywnej diecezji.

Dom rekolekcyjny Sióstr Urszulanek
57-256 Bardo, ul. Krakowska 31 a, tel. 74 817 15 26

Dom rekolekcyjny Sióstr Marianek
57-256 Bardo, ul. 1 Maja 12, tel. 74 817 13 68

Dom rekolekcyjny Ojców Sercanów
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Reymonta 1, tel. 74 868 13 17

Dom Pielgrzyma w Wambierzycach
57-411 Wambierzyce, pl. Najśw. Maryi Panny 11, tel. 74 871 91 70

Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Caritas Diecezji Świdnickiej
58-321 Zagórze Śląskie, ul. Główna 40, tel. 74 845 33 23

Dom Rekolekcyjny Sióstr św. Elżbiety
58-150 Strzegom, ul. Obywatelska 3, tel. 74 855 18 61

Dom rekolekcyjny Sióstr Jadwiżanek
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kamienna 9, tel. 74 868 16 44