Fundacja wspierająca Świdnickie Hospicjum Ojca Pio została ustanowiona przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego, dnia 4. listopada 2014 roku. Zasadniczym celem utworzenia Fundacji było materialne oraz duchowe wspieranie osób cierpiących na schorzenia ograniczające życie przebywających w Świdnickim Hospicjum i Zakładzie Opieki Leczniczej Ojca, prowadzonym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Świdnickiej. Intencją Księdza Biskupa było także pragnienie, by umożliwić tymże osobom przebywanie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Uzyskane przychody Fundacja w całości przeznacza na cele statutowe: zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, a także materiałów edukacyjnych na użytek osób przebywających w Hospicjum. Ponadto Fundacja upowszechnia ideę wolontariatu wśród uczniów szkół średnich, organizuje festyny oraz podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W roku 2018 Fundacja wspierająca Świdnickie Hospicjum Ojca Pio została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego, z czym wiąże się możliwość odpisania 1% podatku na jej statutową działalność.