W związku z pojawieniem się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce -  w  ramach wsparcia udzielanego przez TUW PZUW naszym członkom i ubezpieczonym - podmiotom leczniczym w zakresie poprawy bezpieczeństwa leczonych i diagnozowanych pacjentów przedstawiamy Państwu opracowanie zredagowane przez dr n. med. Pawła Grzesiowskiego na podstawie konsultacji  z przedstawicielami  30 szpitali oraz 5 stowarzyszeń aktywnych w dziedzinie kontroli zakażeń szpitalnych w Polsce a rekomendowane  przez Radę Naukową TUW PZUW.

Materiał to:

REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA Z PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 (CHOROBA COVID-19)

dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych

Rada Naukowa TUW PZUW jest organem doradczym i konsultacyjnym, działa w obszarze medycznym, opracowuje standardy, wytyczne, w zakresie minimalizacji ryzyka medycznego, wspiera i popularyzuje ideę wzajemności w ubezpieczeniach. Członkami Rady są wybitni specjaliści medyczni oraz specjaliści z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi.

Radzie przewodniczy Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Mamy nadzieję, że opracowany materiał pomoże Państwu w wykonywaniu bieżących obowiązków w tym trudnym i pełnym obaw o zdrowie dla nas wszystkich czasie.

Ufamy, że informacje przygotowane przez najlepszych ekspertów na naszym rynku pozwolą prowadzić bezpieczną działalność leczniczą dla dobra zarówno pacjentów jak i dla personelu medycznego, a kadrze zarządzającej podmiotami leczniczymi umożliwią uniknięcie ewentualnych roszczeń pacjentów.

Z poważaniem,

Leszek Kuziemski

Dyrektor Biura Ubezpieczeń

Podmiotów Medycznych

Rekomendacje TUW PZUW - COVID-19

Załącznik do Rekomendacji TUW PZUW - plakat dla placówek medycznych

Załącznik do Wytycznych TUW PZUW - Technika higienicznej dezynfekcji rąk wg WHO