Biskup Świdnicki dekretem z dnia 21 X br.  zatwierdził "Normy ochrony małoletnich oraz osób bezradnych w diecezji świdnickiej".

Wchodzą one w życie i stają się obowiązujące od dnia 18 XI br.

Do pobrania

Normy ochrony małoletnich oraz osób bezradnych w diecezji świdnickiej

Deklaracja