Skarbiec Talentów

Komisja Wychowania Katolickiego KEP rekomenduje wydziałom katechetycznym w Polsce inicjatywę Akademii Młodzieżowej Archidiecezji Lubelskiej zachęcając do zapoznania się ze szczegółami tej propozycji.

Akademia Młodzieżowa, wspólnota działająca przy sześciu Parafiach Archidiecezji Lubelskiej, przygotowała Akcję Ewangelizacyjną dla młodzieży. Akcja ma charakter konkursu i jest adresowana do młodzieży z całej Polski w wieku 13-19 lat.

Celem konkursu jest pomoc uczestnikom w odpowiedzeniu na ewangeliczne wezwanie Pana Jezusa „gromadźcie sobie skarby w niebie”, bo takie właśnie jest zadanie wszystkich, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu. Konkurs „Skarbiec Talentów” daje młodzieży możliwość odkrywania i rozwijania talentów, które zostały każdemu dane przez Boga.

Poprzez tę inicjatywę pragniemy promować wśród ludzi młodych wartość rozwijania talentów, aby służyły one innym ludziom. Do Bractwa Różańcowego działającego przy Akademii Młodzieżowej wpływa bardzo dużo intencji z prośbą o modlitwy, w szczególności za młode pokolenie, za ochronę przed epidemią, za Ojczyznę itp. Dlatego, dodatkowo, ważnym wymiarem religijnym Skarbca Talentów jest to, że, jeżeli wszystkie działania związane z gromadzeniem dobrych uczynków, rozwijaniem talentów, będą zawierzane w intencjach nadsyłanych Bractwu Różańcowemu AM, stają się uczynkami miłosierdzia, o które prosił św. Jan Paweł II i Papież Franciszek.

Adres strony internetowej, na której znajdują się wszystkie szczegóły Konkursu Skarbiec Talentów: www.skarbiectalentow.pl 

Pragniemy też dodać, że Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Lubelskiej jest Partnerem tej Akcji. Partnerami Konkursu jest również Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz szereg parafii.