Materiały duszpasterskie do wykorzystania przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego (homilie, moditwa wiernych, rozważania rożańcowe) a także okolicznościowe teksty, nagrania, zapisy spotkań związanych z Prymasem Tysiąclecia  są dostępne na stronie: https://prymaswyszynski.pl

Materiały na styczeń (pdf)