Ze względu na utrzymująca się sytuację epidemiologiczną w Polsce i obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostają przeniesione na późniejszy termin rekolekcje oraz uroczystość ustanowienia nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Nowe terminy zostaną podane w stosownym czasie.