Dziękując wszystkim Parafiom za przyłączenie się do akcji Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w 2019 roku informujemy, że za zgodą bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego, Stowarzyszanie Dobrych Inicjatyw „ Pro Missio” również tego roku będzie kontynuować tę akcje. O szczegółach akcji będą informować uprzednio organizatorzy zbiórki. Diecezjakym koordynatorem przedsięwzięcia, które ma na celu  wesprzeć posługę polskich misjonarzy będzie ks. Piotr Ochoński tel. kontaktowy 508 056 206.