Księża Proboszczowie zainteresowani materiałami duszpasterskimi, które mogą być przekazane parafianom korzystającym z zaproszenia do "kolędy" w kościele parafialnym, proszeni są o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej. Zamówienia będą przyjmowane do 17 XII br. (czwartek). Koszt folderu A4/A5 (kreda): 30 gr.

Odbiór folderów: od wtorku (22 XII) na furcie Świdnickiej Kurii Biskupiej

Proponowany materiał to ulotka (rozkładana kartka), która może być po zakończonej Mszy Św. zabrana przez parafian, tak by przy jej wykorzystaniu mogli w swoich domach przeprowadzić obrzęd modlitwy Kościoła Domowego (materiał zawiera: krótkie czytanie z Pisma Św., prośby, modlitwa błogosławieństwa).

Screenshot 2020 12 11 Kolęda bez kapłana obrzęd pdf