Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przesyłał dokumnety Głównego Inspektora Sanitarnego: 

„Stanowisko dotyczące kwestii udzielania posługi sakramentalnej osobom chorym na COVID-19"

wersja pdf

 „Komunikat w sprawie chowania osób zmarłych z powodu COVID-19".

wersja pdf