Na furcie Świdnickiej Kurii Biskupiej są do odebrania dla każdej parafii materiały duszpasterskie wydane z racji 100. rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Specjalny zeszyt wydany pod patronatem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski zawiera m.in: tematyczne dokumenty Stolicy Apostolskiej, Konfrenencji Episkopatu Polski oraz refleksje teologiczno-pastoralne związane z jublileuszem (m.in.: nabożeństwa na każdy Pierwszy Piątek 2021 r.)

W niedzielę 10 stycznia br. Msza św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie zainaugurowała obchody 100. rocznicy poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu. Uroczystości zakończą się ponownym poświęceniem narodu polskiego Sercu Pana Jezusa 11 czerwca, którego dokona przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki w obecności członków episkopatu.

serce Pana Jezusa