W związku z utrzymującym się stanem epidemii, proszę by Księżą Proboszczowie bądź Księża Opiekunowie zgłosili w najbliższym czasie u dekanalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej ewentualnych kandydatów na lektorów. Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej zgodnie z ustaleniami, o ile zgłoszeni będą kandydaci, poprowadzą tzw. kurs lektorski, który zakończy się 24 IV br. w katedrze śwdnickiej uroczystym błogosławieństwem nowych lektorów i ceremoniarzy, którego dokona bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki.

O trwających parafialnych tzw. kursach lektorskich proszę powiadomić dekanalego Duszpasterza Służby Liturgicznej.

Do końca 29 III br. proszę o przekazanie do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej informacji dotyczącej ilości osób przygotowujących się do funkcji lektora.

ks. Krzysztof Ora

diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej