Tradycyjna zbiórka na utrzymanie miejsc świętych w Ojczyźnie Jezusa ze względu na stan epidemii decyzją Kongregacji dla Kościołów Wschodnich jest przeniesiona na niedzielę przed Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli na 12 września br.