Jak co roku 29 kwietnia obchodzony będzie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. W tym roku, podobnie jak przed laty będzie on szczególnie obchodzony w kaliskim sanktuarium św. Józefa. Tego dnia modlitwie dziękczynnej za księży, którzy ponieśli śmierć i dali świadectwo wierności Chrystusowi w tylu miejscach zagłady i kaźni podczas ostatniej wojny światowej, będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Suchodolski z Siedlec, który wygłosi także homilię podczas Mszy św. sprawowanej w sanktuarium o godz. 12.00.

Z racji trwającej epidemii i obowiązujące ograniczenia duchowieństwo ze wszystkich diecezji w Polsce zaproszone jest do duchowej łączności z uczestnikami modlitwy w sanktuarium, która będzie transmitowana przy pomocy telewizji internetowej: www.domjozefa.tv