Dokumenty do pobrania

DOTACJE MKiDN

Elementy umowy o roboty budowlane

Kwestionariusz wizytacji z zakresu sztuki sakralnej

reg_dziedzictwo_kulturowe

Rozporządzenie MKiDN w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

UCHWALA_ZASADY_UDZIELANIA_DOTACJI

UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWATORSKIEJ

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie

Wyjasnienie

wytyczne_MKiDN2012

WZÓR DEKLARACJI WEKSLOWEJ

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

WZÓR UMOWY O DZIEŁO

WZÓR WEKSLA

ZASADY PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU

Odbiór prac remontowych i konserwatorski